Stena.com

Stena Finance

#

Stena Finance

Stena Finans huvudsakliga mål är att hantera Stena AB-koncernens finansieringbehov på kort och lång sikt. Dessutom hanterar Stena Finans de operativa affärsenheternas finansiella risker på ränte-, valuta- och oljemarknaderna. Stena Finans hanterar även koncernens likviditet och finansiella investeringar. En annan viktig roll är att fungera som resurs för de operativa enheterna när det handlar om att identifiera, analysera och genomföra nya affärer.

#