Stena.com

Stena Adactum

#

Stena Adactum

STENA ADACTUM är Stenas helägda investmentföretag. Med ett långsiktigt ägarperspektiv investerar Stena Adactum i Svenska såväl noterade som onoterade bolag där de flesta har ett internationellt fokus. Med finansiell styrka och aktivt ägande bygger Stena Adactum upp starka och lönsamma företag. År 2012 bestod innehaven av sex dotterföretag och två intresseföretag.Besök Stena Adactum
#
#

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL

Ballingslöv-koncernen är en av de ledande tillverkarna av köks-, badrums- och förvaringslösningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och välkända varumärken, bland annat Kvik och Ballingslöv.

Investeringsår: 2002
Ägarandel: 100 %
Besök Ballingslöv

ENVAC

Envac AB är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige och globalt ledande inom vakuumsystem för avfallshantering. Vakuumsystemet för avfallshantering är en uppfinning av Envac.

Investeringsår: 2005
Ägarandel: 100 %
Besök Envac

#
#

BLOMSTERLANDET

Blomsterlandet är en svensk butikskedja med 46 trädgårdscenter som erbjuder ett stort sortiment av både plantor och tillbehör för hem och trädgård. I koncernen ingår även S-Blommor som driver konceptet "butik i butiken" i livsmedelsbutiker.

Investeringsår: 2004
Ägarandel: 100 %
Besök Blomsterlandet

STENA RENEWABLE

Stena Renewable är ett investeringsföretag med långsiktigt perspektiv och en av de ledande aktörerna inom svensk vindkraft. Stena Renewable utvecklar, äger och driver stora och produktiva vindkraftsparker. Stena arbetar för goda relationer med markägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i fråga om vindkraftprojekten. Företaget har för närvarande 96 vindkraftverk i drift.

Investeringsår: 2005
Ägarandel: 100 %
Besök Stena Renewable

#
#

GUNNEBO

Gunnebo är en internationell koncern som erbjuder effektiva och innovativa säkerhetslösningar till banker, detaljhandel, anläggningar med behov av hög säkerhet samt till verksamheter som behöver effektiv och säker lagring.

Investeringsår: 2003
Ägarandel: 26 %
Besök Gunnebo

MIDSONA

Midsona är ett ledande svenskt företag inom produkter för hälsa och välbefinnande i Norden. Midsona utvecklar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena hälsa och kosttillskott. Kunderna är i huvudsak livsmedelsbutiker, apotek och hälsokostbutiker, men Midsona erbjuder även produkter via internet och postorder.

Investeringsår: 2004
Ägarandel: 25 %
Besök Midsona

#