Stena.com

Vår verksamhet

#

Vår verksamhet

Stenas affärskoncept går ut på att vi ska använda vår kompetens framför allt inom områdena service, handel, fartyg och återvinning. Vi ska tjäna pengar inom affärsområdena färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och återvinning samt ta hand om vår långsiktigt viktigaste tillgång, dvs. våra kunder, på ett sådant sätt att vi bidrar till både deras och samhällets utveckling. Genom att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och underleverantörer är vi engagerade i att leverera tjänster av hög kvalitet och med högt mervärde.

Stena Sfären har ett antal tydliga värderingar. Dessa värderingar är de byggstenar som utgör grunden för all verksamhet inom Stena. De binder samman alla olika affärsområden inom Stena Sfären och är en viktig del av den gemensamma kulturen.

 • Nöjda kunder
 • Kvalitet
 • Engagerade medarbetare
 • Innovation
 • Resultat/affärsmannaskap
#
 • Ferry Lines

  Ferry Lines consists of two companies: Stena Line and Stena International Freight.

  Läs mer
 • Stena Drilling

  Stena Drilling has been a pioneer in several areas in the offshore industry.

  Läs mer
 • Shipping

  Within Stena AB's international shipping business lies world-leading expertise.

  Läs mer
 • Stena Property

  Stena Property's operations are headed by Stena Fastigheter and Stena Realty.

  Läs mer
 • Stena Finance

  Stena Finance's main objective is to manage the funding requirements for Stena AB.

  Läs mer
 • Stena Metall

  Recycling, environment and trading is one of Stena’s most rapidly expanding business areas.

  Läs mer
 • Stena Sessan

  The investment activities are characterized by a long-term perspective and commitment.

  Läs mer
 • Stena Adactum

  With financial strength and active ownership, Stena Adactum builds strong and profitable companies.

  Läs mer