Stena.com

Organisation

Organisation

Stena Sfärens affärsverksamhet är organiserad i sju affärsområden. Det sker ett omfattande utbyte av tjänster och idéer mellan företagen i de olika affärsområdena. Vår affärsidé går ut på att få fler nöjda kunder, ha bra kontakt med vår omvärld, skapa förtroende och göra fler och bättre affärer.